HTR Technology er en eksklusiv teknologi fra ECOFOREST som tillater simultan produksjon av varme / kjøling og VVS.
Les mer i denne PDF.