En lösning för att värmepumparna ska kunna arbeta tillsammans med solceller, vindkraft eller annan elproducerande energikälla, en sannerligen unik lösning.